Протезирование на имплантах от 700 р в зависимости от производителя импланта